Το παρόν υπολογιστικό εργαλείο δεν αποτελεί αντικατάσταση της ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν3661 (ΦΕΚ 89/ Α19/5/2008) και του ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/Β 9/4/2010)

Για να συνεχίσετε κάντε κλικ εδώ